Nuttige links

Huisartsenwachtpost: www.kgbn-habo.be
Apotheek van wacht: www.geowacht.be
Tropisch Instituut: www.itg.be
Kind en Gezin: www.kindengezin.be
CAW (Centrum voor Algemeen Welzijn): www.cawnoordwestvlaanderen.be
CGG (Centrum Geestelijke Gezondheid): www.cgg.be
Tabakstop: www.tabakstop.be
Verslavingsproblemen: www.druglijn.be
Sexueel Welzijn: www.sensoa.be en www.allesoversex.be (jongerensite)
Op zoek naar betrouwbare medische informatie?: www.gezondheidenwetenschap.be

https://www.gebruikantibioticacorrect.be/nl