Globaal medisch dossier

Wat is het Globaal Medisch Dossier ?

Het Globaal Medisch Dossier is een vergoeding via Derde Betaler (je hoeft zelf niets te betalen, wij regelen dit voor je) aan uw huisarts, éénmaal per jaar. Deze vergoeding dekt de kosten die je huisarts maakt (tijdsbesteding, elektronisch medisch dossier, archief, aanvullen van documenten, etc.)

Wie kan een globaal medisch dossier aanvragen ?

Iedereen kan genieten van de tussenkomsten voor zijn raadpleging bij de huisarts. De enige voorwaarde is dat je aan je huisarts vraagt om van jou een medisch dossier bij te houden.

Waarom kiezen voor een globaal medisch dossier ?

Je medische gegevens worden op één plaats verzameld en bijgehouden. Jij en je huisarts krijgen hierdoor een volledig beeld van je gezondheidstoestand. Uitwisseling van gegevens en doorverwijzing naar andere zorgverleners verlopen vlotter en bovendien krijgt je een hogere terugbetaling van je ziekenfonds.

Welke arts mag uw medisch dossier bijhouden ?

Enkel erkende of geaccrediteerde huisartsen mogen je dossier beheren.

De remgeldvermindering geldt bij de arts waarbij je je GMD hebt afgesloten én bij artsen in dezelfde Groepspraktijk werkzaam.

Gelieve een adreswijziging of wijziging van mutualiteitsgegevens en dergelijke door te geven aan het secretariaat.