Attesten en voorschriften

Ook een voorschrift voor een behandeling (vb. kine), een onderzoek (vb. radiografie) en allerhande attesten vergen een contact met de dokter zelf.

Attesten en voorschriften:Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging.

Help de artsen eraan herinneren dat zij u tijdens uw raadpleging voldoende voorschriften meegeven om de tijd tot uw volgende raadpleging te overbruggen. Er is een controle nodig voor:

*Cholesterol medicatie 1x per jaar

*Bloeddruk medicatie 2x per jaar

*Diabetes medicatie 4 x per jaar

*Anticonceptie 1 x per jaar

Voor alle volgende documenten dien je dus steeds een afspraak te maken :

  • voorschrift medicatie
  • voorschrift kinesitherapie
  • attest arbeidsongeschiktheid + vertrouwelijke documenten
  • attest afwezigheid op school
  • attest voor sportbeoefening
  • attest voor verzekering
  • preventie advies
  • reis advies

Doktersbriefje voor school: Als je kind langer of vaker ziek is, dan heb je een medisch attest van de dokter nodig dit is te verkrijgen na een raadpleging. Bij vraag om een attest na de ziekteperiode kan er een DIXIT attest op datum van afhaling uitgeschreven worden.

Wij volgen hiermee de richtlijnen van de Orde der Geneesheren en het R.I.Z.I.V.